تلفن 021 43471
Show menu

ارتباط بین شعب جهان الکترونیک یزد

در اردیبهشت ماه ۹۰ شرکت جهان الکترونیک یزد راه‌حل ارتباط بین شعب NG-IPPBX شرکت ساعیان ارتباط را انتخاب نمود. در راه‌حل پیشنهادی ارتباط داخلی بین دفتر تهران و یزد برقرار گردید.احساس رضایت را با ساعیان ارتباط تجربه کنید
آدرس : تهــــران، خیابان مطهـــــری
خیابان اورامان، پلاک ۳۴، واحد ۱۰۴
تلفن‌:‌
۰۲۱   ۴۳۴۷۱
۰۲۱   ۸۸۳۱۶۷۰۴
۰۲۱   ۸۸۳۱۶۷۱۸
۰۲۱   ۸۸۸۲۶۱۱۷
۰۲۱   ۸۸۳۱۵۳۸۴
sales@senatelecom.ir
arrow-down تماس با ما
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به شرکت ساعیان ارتباط می‌باشد
scroll to top