تلفن 021 43471
Show menu

در صورتی که کارت خود را بر روی Elastix و یا FreePBX نصب نموده اید نیازی به این پیش نیازها و درایورها نمی باشد و در حالی که می خواهید خودتان Asterisk را نصب کنید، به ترتیب مراحل زیر اقدام فرمایید.

کامپایل و نصب:

1. Dahdi

2. Libpri

3. Asterisk

4. Wanpipe

 مراحل نصب در کارت های آنالوگ و دیجیتال متفاوت بوده و برای اطلاعات بیشتر می توانید به راهنمای نصب مراجعه فرمایید.

Software Source

Version

Download

Asterisk

current-release

download1 

Dahdi

dahdi-linux-complete-current

download1 

Libpri
(for PRI/BRI only)

1.6-current

download1 

 

Installation 
Procedure

Change Log

Software Support

Hardware Support

Wanpipe Driver
(For all Cards)

1.New system Setup

2.Upgrading driver

2017/10/12

 1. FreeSwitch
 2. Asterisk/Dahdi/Zaptel
 3. NSG-SS7
 4. TDM WAN IP API
 5. NetBorder Express
 1. A1016 16-Port T1/E1 
 2. A108 8-Port T1/E1 
 3. A104 4-port t1/E1
 4. A102 2-Port T1/E1
 5. A101 1-Port T1/E1
 6. B600 Analog
 7. A200 Analog FXS/FXO
 8. A400 Analog FXS/FXO

 download1

 

آخرین نسخه پایدار نرم افزار گیت وی های Sangoma را به تفکیک مدل می توانید در این بخش دانلود کنید.

Firmware

Release

Product

download1

R11.1 S013

Vega 100G/200G/400G

download1

R8.8 S04768

Vega 50

download1

R11.1 S014

Vega 3000G, Vega 3050G /High Density Analogue Gateway

Installation 
Procedure

Change Log

Software Support

Hardware Support

Wanpipe Driver
(For all Cards)

1.New system Setup

2.Upgrading driver

2015/11/21

 1. PRI/BRI/Analog
 2. FreeSwitch
 3. Asterisk/Dahdi/Zaptel
 4. NSG-SS7
 5. TDM WAN IP API
 6. NetBorder Express
 1. A1016 16-Port T1/E1 
 2. A108 8-Port T1/E1 
 3. A104 4-port t1/E1
 4. A102 2-Port T1/E1
 5. A101 1-Port T1/E1
 6. B600 Analog
 7. A200 Analog FXS/FXO
 8. A400 Analog FXS/FXO

 

احساس رضایت را با ساعیان ارتباط تجربه کنید
آدرس : تهــــران، خیابان مطهـــــری
خیابان اورامان، پلاک ۳۴، واحد ۱۰۴
تلفن‌:‌
۰۲۱   ۴۳۴۷۱
۰۲۱   ۸۸۳۱۶۷۰۴
۰۲۱   ۸۸۳۱۶۷۱۸
۰۲۱   ۸۸۸۲۶۱۱۷
۰۲۱   ۸۸۳۱۵۳۸۴
sales@senatelecom.ir
arrow-down تماس با ما
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به شرکت ساعیان ارتباط می‌باشد
scroll to top