تلفن 021 43471
Show menu

آخرین نسخه پایدار نرم افزار تلفن های Akuvox را به تفکیک مدل می توانید در این بخش دانلود کنید.

IP-Phone

Version

Download  

R50

50.0.6.254

download1 

R52

52.0.6.244

download1 

R59

59.0.6.244

download1 

Ringtones

Last Version

download1 

R53

53.0.6.244

download1 

R55

55.0.6.244

download1 

R63

63.0.6.244

download1 

R67

67.0.7.8

download1 

احساس رضایت را با ساعیان ارتباط تجربه کنید
آدرس : تهــــران، خیابان مطهـــــری
خیابان اورامان، پلاک ۳۴، واحد ۱۰۴
تلفن‌:‌
۰۲۱   ۴۳۴۷۱
۰۲۱   ۸۸۳۱۶۷۰۴
۰۲۱   ۸۸۳۱۶۷۱۸
۰۲۱   ۸۸۸۲۶۱۱۷
۰۲۱   ۸۸۳۱۵۳۸۴
sales@senatelecom.ir
arrow-down تماس با ما
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به شرکت ساعیان ارتباط می‌باشد
scroll to top