تلفن 021 43471
Show menu

کارت آنالوگ ویپ FXO یا FXS

کارت آنالوگ VOIP برای اتصال FXO یا FXS به استریسک، FreePBX و یا الستیکس

برای اتصال خط شهری آنالوگ ( FXO ) و یا دستگاه تلفن یا فکس ( FXS ) به مرکز تلفن ویپ، نیاز به کارت ویپ با ماژول FXS یا FXO می باشد. کارت تلفنی با ماژول FXO، خط شهری را به VOIP تبدیل می کند. اکثر کارت های ویپ، ماژولار بوده و ظرفیت های گوناگونی از 1 تا 24 پورت FXO یا FXS را فراهم می نمایند. هنگام انتخاب کارت، در مورد Single یا Dualیا Quadبودن ماژول ها و تعداد پورت های قابل پشتیبانی کارت اطمینان حاصل نمایید.

جهت افزایش کیفیت صدا در شبکه ویپ، کارت تلفنی ویپ که دارای ماژول سخت افزاری حذف اکو می باشد را انتخاب نمایید تا از انتقال صدایی شفاف و بدون اکو در مرکز تلفن ویپ لذت ببرید.

کارت آنالوگ ویپ FXO - FXS A200 سنگوما - Sangoma
سنگوما - Sangoma کارت آنالوگ ویپ FXO - FXS A200
کارت تلفنی آنالوگ ویپ FXO یا FXS برای استریسک، FreePBX و الستیکس 
کارت تلفنی آنالوگ سنگوما Sangoma A200 - A200D - A200E - A200DE با ظرفیت قابل افزایش ۲ تا ۲۴ پورت آنالوگ ...
کارت آنالوگ ویپ FXO - FXS A400 سنگوما - Sangoma
سنگوما - Sangoma کارت آنالوگ ویپ FXO - FXS A400
کارت تلفنی آنالوگ ویپ FXO یا FXS برای استریسک، FreePBX و الستیکس 
کارت تلفنی آنالوگ سنگوما Sangoma A400 - A400D - A400E - A400DE با ظرفیت قابل افزایش ۲ تا ۲۴ پورت آنالوگ ...
کارت آنالوگ ویپ FXO - FXS B600 سنگوما - Sangoma
سنگوما - Sangoma کارت آنالوگ ویپ FXO - FXS B600
کارت آنالوگ ویپ سنگوما با ظرفیت 4 پورت FXO و یک پورت FXS برای استریسک، FreePBX و الستیکس 
کارت های آنالوگ ویپ سنگوما B600 با ۴ پورت FXO شهری و یک پورت FXS داخلی، به عنوان یکی از ...
کارت آنالوگ A400 اپن وکس - OpenVox
اپن وکس - OpenVox کارت آنالوگ A400
  از کارت آنالوگ اپن وکس OpenVox A400 می‌توان برای اتصال تلفن‌های آنالوگ (FXS) و خطوط شهری آنالوگ (FXO) به سیستم تلفنی تحت شبکه (IP-PBX) استفاده نمود. این کارت مجموعا از ۴ ماژول FXS و FXO به ...
کارت آنالوگ A800 اپن وکس - OpenVox
اپن وکس - OpenVox کارت آنالوگ A800
  از کارت آنالوگ اپن وکس OpenVox A800 می‌توان برای اتصال تلفن‌های آنالوگ (FXS) و خطوط شهری آنالوگ (FXO) به سیستم تلفنی تحت شبکه (IP-PBX) استفاده نمود. این کارت مجموعا از ۸ ماژول FXS و FXO ...
کارت آنالوگ A1200 اپن وکس - OpenVox
اپن وکس - OpenVox کارت آنالوگ A1200
از کارت آنالوگ اپن وکس OpenVox A1200 می‌توان برای اتصال تلفن‌های آنالوگ (FXS) و خطوط شهری آنالوگ (FXO) به سیستم تلفنی تحت شبکه (IP-PBX) استفاده نمود. این کارت مجموعا از ۱۲ ماژول FXS و FXO به ...
کارت آنالوگ A810 اپن وکس - OpenVox
اپن وکس - OpenVox کارت آنالوگ A810
کارت آنالوگ اپن وکس OpenVox A810 سری جدید کارت های آنالوگ این شرک محسوب می شود که می‌توان برای اتصال تلفن‌های آنالوگ (FXS) و خطوط شهری آنالوگ (FXO) به سیستم تلفنی تحت شبکه (IP-PBX) استفاده نمود. کارت ...
کارت آنالوگ A1610 اپن وکس - OpenVox
اپن وکس - OpenVox کارت آنالوگ A1610
کارت آنالوگ اپن وکس OpenVox A1610 سری جدید کارت های آنالوگ این شرک محسوب می شود که می‌توان برای اتصال تلفن‌های آنالوگ (FXS) و خطوط شهری آنالوگ (FXO) به سیستم تلفنی تحت شبکه (IP-PBX) استفاده ...
کارت آنالوگ A2410 اپن وکس - OpenVox
اپن وکس - OpenVox کارت آنالوگ A2410
کارت آنالوگ اپن وکس OpenVox A2410 سری جدید کارت های آنالوگ این شرک محسوب می شود که می‌توان برای اتصال تلفن‌های آنالوگ (FXS) و خطوط شهری آنالوگ (FXO) به سیستم تلفنی تحت شبکه (IP-PBX) استفاده ...
احساس رضایت را با ساعیان ارتباط تجربه کنید
آدرس : تهــــران، خیابان مطهـــــری
خیابان اورامان، پلاک ۳۴، واحد ۱۰۴
تلفن‌:‌
۰۲۱   ۴۳۴۷۱
۰۲۱   ۸۸۳۱۶۷۰۴
۰۲۱   ۸۸۳۱۶۷۱۸
۰۲۱   ۸۸۸۲۶۱۱۷
۰۲۱   ۸۸۳۱۵۳۸۴
sales@senatelecom.ir
arrow-down تماس با ما
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به شرکت ساعیان ارتباط می‌باشد
scroll to top