تلفن 021 43471
Show menu

گیت وی FXO یستار - Yeastar

گیت وی FXO NeoGate TA410 یستار - Yeastar
یستار - Yeastar گیت وی FXO NeoGate TA410
گیت وی NeoGate TA410 با ظرفیت 4 پورت FXO ، برای اتصال خطوط شهری
گیت وی FXO NeoGate TA810 یستار - Yeastar
یستار - Yeastar گیت وی FXO NeoGate TA810
گیت وی NeoGate TA810 با ظرفیت 8 پورت FXO ، برای اتصال خطوط شهری
گیت وی FXO NeoGate TA1610 یستار - Yeastar
یستار - Yeastar گیت وی FXO NeoGate TA1610
گیت وی NeoGate TA1610 با ظرفیت 16 پورت FXO ، برای اتصال خطوط شهری
احساس رضایت را با ساعیان ارتباط تجربه کنید
آدرس : تهــــران، خیابان مطهـــــری
خیابان اورامان، پلاک ۳۴، واحد ۱۰۴
تلفن‌:‌
۰۲۱   ۴۳۴۷۱
۰۲۱   ۸۸۳۱۶۷۰۴
۰۲۱   ۸۸۳۱۶۷۱۸
۰۲۱   ۸۸۸۲۶۱۱۷
۰۲۱   ۸۸۳۱۵۳۸۴
sales@senatelecom.ir
arrow-down تماس با ما
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به شرکت ساعیان ارتباط می‌باشد
scroll to top