تلفن 021 43471
Show menu

گیت وی FXS یستار - Yeastar

گیت وی FXS NeoGate TA400 یستار - Yeastar
یستار - Yeastar گیت وی FXS NeoGate TA400
گیت وی NeoGate TA400 با ظرفیت 4 پورت FXS ، برای اتصال تلفن‌های آنالوگ استاندارد
گیت وی FXS NeoGate TA800 یستار - Yeastar
یستار - Yeastar گیت وی FXS NeoGate TA800
گیت وی NeoGate TA800 با ظرفیت 8 پورت FXS ، برای اتصال تلفن‌های آنالوگ استاندارد
گیت وی FXS NeoGate TA1600 یستار - Yeastar
یستار - Yeastar گیت وی FXS NeoGate TA1600
گیت وی NeoGate TA1600 با ظرفیت 16 پورت FXS ، برای اتصال تلفن‌های آنالوگ استاندارد
گیت وی FXS NeoGate TA2400 یستار - Yeastar
یستار - Yeastar گیت وی FXS NeoGate TA2400
گیت وی NeoGate TA2400 با ظرفیت 24 پورت FXS ، برای اتصال تلفن‌های آنالوگ استاندارد
گیت وی FXS NeoGate TA3200 یستار - Yeastar
یستار - Yeastar گیت وی FXS NeoGate TA3200
گیت وی NeoGate TA3200 با ظرفیت 32 پورت FXS ، برای اتصال تلفن‌های آنالوگ استاندارد
احساس رضایت را با ساعیان ارتباط تجربه کنید
آدرس : تهــــران، خیابان مطهـــــری
خیابان اورامان، پلاک ۳۴، واحد ۱۰۴
تلفن‌:‌
۰۲۱   ۴۳۴۷۱
۰۲۱   ۸۸۳۱۶۷۰۴
۰۲۱   ۸۸۳۱۶۷۱۸
۰۲۱   ۸۸۸۲۶۱۱۷
۰۲۱   ۸۸۳۱۵۳۸۴
sales@senatelecom.ir
arrow-down تماس با ما
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به شرکت ساعیان ارتباط می‌باشد
scroll to top