تلفن 021 43471
Show menu

باس جديدی كه قرار است در آينده جايگزين هر دو باس PCI و AGP شود باس PCI Express نام دارد. اساس طراحی معماری PCI Express بطور كلی با باس PCI تفاوت دارد. PCI Express از طرح انتقال اطلاعات سريال استفاده می كند و بنابراين در فركانس های بالاتری می تواند كار كند و نيز نرخ انتقال اطلاعات قابل دسترس بطور همزمان در هر دو جهت (ارسال و دريافت داده ها) يكسان است.

اندازه طولی اسلاتهای PCI Express با گذشته متفاوت می‌باشد و بستگی به تعداد مسيرها از آنها استفاده می شود.

PCI Express علاوه بر پهنای باند بالاتر نسبت به AGP 8x از تكنولوژی های كارآمدتری نيز استفاده می كند. اين باس جديد دارای نحوه ارسال اطلاعات به صورت سری می باشد و قادر است در فركانس های بالاتر نيز عمل كند.

 

pcie image

احساس رضایت را با ساعیان ارتباط تجربه کنید
آدرس : تهــــران، خیابان مطهـــــری
خیابان اورامان، پلاک ۳۴، واحد ۱۰۴
تلفن‌:‌
۰۲۱   ۴۳۴۷۱
۰۲۱   ۸۸۳۱۶۷۰۴
۰۲۱   ۸۸۳۱۶۷۱۸
۰۲۱   ۸۸۸۲۶۱۱۷
۰۲۱   ۸۸۳۱۵۳۸۴
sales@senatelecom.ir
arrow-down تماس با ما
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به شرکت ساعیان ارتباط می‌باشد
scroll to top