تلفن 021 43471
Show menu

IP PBX سنگوما - Sangoma

مرکز تلفن های سنگوما

به دنبال گسترش شبکه های VoIP و فراگیر شدن آن در تمامی سطوح، شرکت سنگوما به عنوان یکی از پیشتازان این حوزه در ارائه تجهیزات و راهکارهای VoIP، سبد محصولی خود را توسعه بخشید و گامی استوار در جهت ارائه راهکارهای کلید در دست، برداشت. به عبارت دیگر این شرکت به منظور افزایش سهم خود در ارائه راهکارهای جامع، سیستم های تلفنی مبتنی بر IP یا همان IP-PBX ها را نیز به سبد محصولی خود افزود؛ در همین راستا، سنگوما حمایت انحصاری مهم ترین نرم افزار تلفنی مبتنی بر استریسک یعنی FreePBX را نیز بر عهده گرفته است.
IP-PBX های این شرکت در دو سری ارائه شده اند: FreePBX System و PBXact UC. در سری FreePBX System این محصول، شما از تکنولوژی و کیفیت محصولات سخت افزاری سنگوما در کنار محبوب ترین نرم افزار تلفنی دنیا یعنی FreePBX بهره خواهید برد. همچنین می توانید با استفاده از ماژول های تجاری این نرم افزار، قابلیت های بسیاری را به سیستم تلفنی خود بیافزایید.
همچنین شرکت سنگوما به منظور ارائه IP-PBX در سطوح پیشرفته با قابلیت های حرفه ای، سری PBXact را عرضه کرده است؛ این سری از مراکز تلفن، امکانات و قابلیت های بی نظیری فراهم می کنند که فراتر از امکانات رایج در سیستم های متن باز بوده و به عنوان یک سیستم ارتباطی یکپارچه (UC) شناخته می شوند.

FreePBX Phone System 50 سنگوما - Sangoma
سنگوما - Sangoma FreePBX Phone System 50
 مرکز تلفن مستقل تحت شبکه Sangoma FreePBX Phone System 50 یک مرکز تلفن مناسب برای شرکت های کوچک و Home Officeبا پشتیبانی کامل از امکانات وسیع سیستم تلفنی مبتنی بر IP یا VoIP می‌باشد و تمامی ...
FreePBX Phone System 40 سنگوما - Sangoma
سنگوما - Sangoma FreePBX Phone System 40
   مرکز تلفن مستقل تحت شبکه Sangoma FreePBX Phone System 40 یک مرکز تلفن مناسب برای شرکت های کوچک و Home Office با پشتیبانی کامل از امکانات وسیع سیستم تلفنی مبتنی بر IP یا VoIP می‌باشد و ...
FreePBX Phone System 60 سنگوما - Sangoma
سنگوما - Sangoma FreePBX Phone System 60
 مرکز تلفن مستقل تحت شبکه Sangoma FreePBX Phone System 60 یک مرکز تلفن مناسب برای شرکت های متوسط با پشتیبانی کامل از امکانات وسیع سیستم تلفنی مبتنی بر IP یا VoIP می‌باشد و تمامی قابلیت های ...
FreePBX Phone System 100 سنگوما - Sangoma
سنگوما - Sangoma FreePBX Phone System 100
 مرکز تلفن مستقل تحت شبکه Sangoma PBXact UC System 100 یک مرکز تلفن مناسب برای شرکت های متوسط با پشتیبانی کامل از امکانات وسیع سیستم تلفنی مبتنی بر IP یا VoIP می‌باشد و تمامی قابلیت های یکپارچگی ...
FreePBX Phone System 300 سنگوما - Sangoma
سنگوما - Sangoma FreePBX Phone System 300
 مرکز تلفن مستقل تحت شبکه Sangoma PBXact UC System 300 یک مرکز تلفن مناسب برای شرکت های بزرگ با پشتیبانی کامل از امکانات وسیع سیستم تلفنی مبتنی بر IP یا VoIP می‌باشد و تمامی قابلیت های ...
FreePBX Phone System 1000 سنگوما - Sangoma
سنگوما - Sangoma FreePBX Phone System 1000
 مرکز تلفن مستقل تحت شبکه Sangoma PBXact UC System 1000 یک مرکز تلفن مناسب برای شرکت های بزرگ با پشتیبانی کامل از امکانات وسیع سیستم تلفنی مبتنی بر IP یا VoIP می‌باشد و تمامی قابلیت های ...
PBXact UC 40 سنگوما - Sangoma
سنگوما - Sangoma PBXact UC 40
  مرکز تلفن مستقل تحت شبکه Sangoma PBXact UC System 40 یک مرکز تلفن مناسب برای شرکت های متوسط با پشتیبانی کامل از امکانات وسیع سیستم تلفنی مبتنی بر IP یا VoIP می‌باشد و تمامی قابلیت های ...
PBXact UC 60 سنگوما - Sangoma
سنگوما - Sangoma PBXact UC 60
مرکز تلفن مستقل تحت شبکه Sangoma PBXact UC System 60 یک مرکز تلفن مناسب برای شرکت های متوسط با پشتیبانی کامل از امکانات وسیع سیستم تلفنی مبتنی بر IP یا VoIP می‌باشد و تمامی قابلیت های یکپارچگی ...
PBXact UC 100 سنگوما - Sangoma
سنگوما - Sangoma PBXact UC 100
مرکز تلفن مستقل تحت شبکه Sangoma PBXact UC System 100 یک مرکز تلفن مناسب برای شرکت های متوسط با پشتیبانی کامل از امکانات وسیع سیستم تلفنی مبتنی بر IP یا VoIP می‌باشد و تمامی قابلیت های یکپارچگی ...
PBXact UC 300 سنگوما - Sangoma
سنگوما - Sangoma PBXact UC 300
مرکز تلفن مستقل تحت شبکه Sangoma PBXact UC System 300 یک مرکز تلفن مناسب برای شرکت های بزرگ با پشتیبانی کامل از امکانات وسیع سیستم تلفنی مبتنی بر IP یا VoIP می‌باشد و تمامی قابلیت های یکپارچگی ...
PBXact UC 1000 سنگوما - Sangoma
سنگوما - Sangoma PBXact UC 1000
مرکز تلفن مستقل تحت شبکه Sangoma PBXact UC System 1000 یک مرکز تلفن مناسب برای شرکت های بزرگ با پشتیبانی کامل از امکانات وسیع سیستم تلفنی مبتنی بر IP یا VoIP می‌باشد و تمامی قابلیت های یکپارچگی ...
PBXact UC 5000 سنگوما - Sangoma
سنگوما - Sangoma PBXact UC 5000
  مرکز تلفن مستقل تحت شبکه Sangoma PBXact UC System 5000 یک مرکز تلفن مناسب برای شرکت های بزرگ با پشتیبانی کامل از امکانات وسیع سیستم تلفنی مبتنی بر IP یا VoIP می‌باشد و تمامی قابلیت های ...
احساس رضایت را با ساعیان ارتباط تجربه کنید
آدرس : تهــــران، خیابان مطهـــــری
خیابان اورامان، پلاک ۳۴، واحد ۱۰۴
تلفن‌:‌
۰۲۱   ۴۳۴۷۱
۰۲۱   ۸۸۳۱۶۷۰۴
۰۲۱   ۸۸۳۱۶۷۱۸
۰۲۱   ۸۸۸۲۶۱۱۷
۰۲۱   ۸۸۳۱۵۳۸۴
sales@senatelecom.ir
arrow-down تماس با ما
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به شرکت ساعیان ارتباط می‌باشد
scroll to top